چشم انداز و ماموریت

چشم انداز

ورود به فهرست 100 شرکت برتر داخلی و منطقه‌ای در سال 1410 با تکیه بر:

 • خلق فرصت اقتصادی
 • اشتغال‌زایی پایا و پویا
 • عرضه برندهای شناخته شده در سطح داخلی و جهانی
 • تبدیل شدن به مشتری‌مدارترین شرکت در سطح داخلی و جهانی
 • خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی و ارائه محصولات و خدمات متمایز با بهترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت به منظور ورود به عرصه بین‌المللی

ماموریت

 • تسهیل تجارت بین‌المللی و داخلی با تنظیم و ترکیب فرایندهای اجرائی نوین
 • فراهم کردن شرایط رشد اقتصادی از طریق توسعه‌ی بازارهای هدف و زیر ساخت‌ها
 • جذب و حفظ مشتری با تامین محصولات و خدمات فوق‌العاده ارزشمند و تجربه‌ی رضایتمندی از کار مشترک با مجموعه شرکت بازرگانی باران
 • استفاده از ظرفیت‌های حداکثری کارخانجات تولیدی و ایجاد رونق در تولید

چشم انداز

ورود به فهرست 100 شرکت برتر داخلی و منطقه‌ای در سال 1410 با تکیه بر:

 • خلق فرصت اقتصادی
 • اشتغال‌زایی پایا و پویا
 • عرضه برندهای شناخته شده در سطح داخلی و جهانی
 • تبدیل شدن به مشتری‌مدارترین شرکت در سطح داخلی و جهانی
 • خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی و ارائه محصولات و خدمات متمایز با بهترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت به منظور ورود به عرصه بین‌المللی

ماموریت

 • تسهیل تجارت بین‌المللی و داخلی با تنظیم و ترکیب فرایندهای اجرائی نوین
 • فراهم کردن شرایط رشد اقتصادی از طریق توسعه‌ی بازارهای هدف و زیر ساخت‌ها
 • جذب و حفظ مشتری با تامین محصولات و خدمات فوق‌العاده ارزشمند و تجربه‌ی رضایتمندی از کار مشترک با مجموعه شرکت بازرگانی باران
 • استفاده از ظرفیت‌های حداکثری کارخانجات تولیدی و ایجاد رونق در تولید